INICI
XBIA FOLK 2007
ACTUACIONS
 • Curs de Balls Aragonesos
  De Tradició Popular

 • Ball Folk Aragonës amb músics i mestres de ball
 • Paco Díez i an Triskell
 • Concert Didàctic sobre
  instruments tradicionals ibèrics

 • Carmen París
 • Dani Miquel El Cantacançons
 • Els Tranquils
 • Quico El Cèlio, El Noi
  i El Mut De Ferreries
  i La Romàntica del Saladar

 • Pep Gimeno Botifarra i La Rondalla
 • Sancto Ianne


 •   
  CONCERT DIDÀCTIC SOBRE
  INSTRUMENTS TRADICIONALS IBÈRICS
  Paco Díez
  (Castella)
  Dijous 3 de maig ∙ 18 h. Casa de Cultura

  Els instruments conservats per la tradició pertanyen al nostre preat llegat cultural, per la qual cosa el seu estudi, conservació i difusió és tasca primordial perquè les futures generacions coneguen i aprecien les seues arrels, els ritus i costums en què la nostra música sempre ha estat i encara continua estant present. Amb aquesta exposició es mostraran aquells instruments de senzilla factura, creats a partir d’elements de la naturalesa i amb idèntica tècnica que fa segles, tant en la construcció com en la interpretació.


  Los instrumentos conservados por la tradición pertenecen a nuestro preciado legado cultural, por lo que su estudio, conservación y difusión es tarea primordial para que las futuras generaciones conozcan y aprecien sus raíces, los ritos y costumbres en los que nuestra música siempre ha estado y aún sigue estando presente. Con esta exposición se mostrarán esos instrumentos de sencilla factura, creados a partir de elementos de la naturaleza y con idéntica técnica que hace siglos, tanto en la construcción como en la interpretación.