Xàbia Folk 2010

     

DRISS EL MALOUMI TRIO

(Marroc)

DIJOUS 13 DE MAIG · 21 h. Plaça de l'Església

El virtuosisme i el talent de Driss El Maloumi es fonamenten en una formació musical clàssica àrab d'Occident, cosa que no li impedix aventurar-se dins de territoris musicals molt diversos. De fet, la música barroca i el jazz esperonen notablement la seua creativitat, la seua inventiva, i donen naixement a una música potentment evocadora, oberta, delicada i extraordinàriament emotiva. Driss El Maloumi arriba fins al fons de l'ànima en les seues interpretacions en qualsevol dels gèneres de la tradició oriental, a través de les quals crea un color musical on s'expressa la seua cultura berber.

El virtuosismo y el talento de Driss El Maloumi se fundamentan en una formación musical clásica árabe de Occidente, lo cual no le impide aventurarse dentro de territorios musicales muy diversos. De hecho, la música barroca y el jazz espolean notablemente su creatividad, su inventiva, y dan nacimiento a una música potentemente evocadora, abierta, delicada e indeciblemente emotiva. Driss El Maloumi llega hasta el fondo del alma en sus interpretaciones en cualquiera de los géneros de la tradición oriental, a través de las que crea un color musical donde se expresa su cultura bereber.

Formació:

  • Driss el Maloumi: llaüt
  • Said el Maloumi: percussions
  • Lhoucine Baqir: percussions